gallery/1 (3)
REED'S ACTIVE MARTIAL ARTS & WELLNESS CLUB LLC.

8801 Reseda Blvd Ste E, Northridge Ca, 91324

TANG SOO DO, WEI KUEN DO, JEET KUNE DO, TAI CHI CHUAN, QIGONG, ESCRIMA. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Class Schedule:

 

Tues -9:00 am Adults

          4:30 pm Kids,

          5:30 & 6:30 pm Teens & Adults.

Thur - 9:00 am Adults

           4:30 pm Kids

           5:30 & 6:30 pm Teens & Adults.

Fri     - 9:00 am Adults

          4:30 pm Kids

          5:30 & 6:30 pm Teens & Adults.

 

 

 

Saturday Class:

9:00   am R.A.M.A. YOGA

9:45   am TANG SOO DO 

10:30 am TAI CHI CHUAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/screenshot_2017-04-10-12-13-55-1