REED'S ACTIVE MARTIAL ARTS & WELLNESS CLUB LLC.

8801 Reseda Blvd Ste E, Northridge Ca, 91324

TANG SOO DO, WEI KUEN DO, JEET KUNE DO, TAI CHI CHUAN, QIGONG, ESCRIMA. 

R.A.M.A.           818-488-0256
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Class Schedule:

 

 

Tue.s -9:00 am Adults in Tang Soo Do

          4:30 pm Kids in     Tang Soo Do

          5:30 & 6:30 pm      Tang Soo Do.

Thur - 9:00 am Adults in Tang Soo Do.

           4:30 pm Kids in     Tang Soo Do.

           5:30 pm                  Tang Soo Do.

           6:30 pm Wei Kune Do / Jeet Kune Do.

 

Fri     - 9:00 am                  Tang Soo Do

          4:30 pm Kids class  Tang Soo Do

          5:30 pm                    Tang Soo Do.

 

 

 

Saturday Class:

9:00   am R.A.M.A. YOGA

9:45   am TANG SOO DO 

10:30 am TAI CHI CHUAN

 

11:00 am Wei Kuen Do / Jeet Kune Do